BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TRISMAN

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

- Để có thể mua sản phẩm và được tư vấn mua hàng tại Trisman, khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác cho shop (Email, Họ Tên, Số điện thoại và Địa chỉ). Mọi thông tin cung cấp phải chính xác và hợp pháp.

-Shop thu thập thông tin khách hàng thông qua số lần khách ghé mua đồ tại cửa hàng/trực tuyến và số lần khách hàng có nhu cầu cần được tư vấn.

2- Phạm vi sử dụng thông tin:

-Shop thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của chính sách "Bảo mật thông tin khách hàng" này.

-Khi cần thiết, shop sẽ sử dụng thông tin này để liên hệ cho khách hàng dưới các hình thức liên lạc sau: gọi trực tiếp vào số điện thoại mà đã được cung cấp, sms, email,v...v.. nhằm mục đích như thông tin đến khách hàng các chương trình khuyến mãi, hoàn trả sản phẩm, giao hàng,.vv...

3- Thời gian lưu trữ thông tin:

-Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ tại hệ thống quản lý của Trisman cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

-TRISMAN STORE

-Địa chỉ đăng kí kinh doanh: 249 Nguyễn Thượng Hiền, p.O6, quận Bình Thạnh, Tp HCM

-Điện thoại: 01206 958 900

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

-Hiện shop chưa triển khai trang quản lý thông tin cá nhân của khách hàng, vì thế việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân dựa vào yêu cầu của khách hàng thông qua các hình thức sau:

+ Gọi điện vào số điện thoại chăm sóc khách hàng của shop O12O6 958 9OO, các nhân viên của shop sẽ xác nhận thông tin cá nhân và hỗ trợ chỉnh sửa lại thông tin theo yêu cầu.

+ Gửi lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp qua facebook của shop, quản trị viên sẽ xác nhận lại nội dung bình luận có xác thực không sau đó sẽ tiến hành sứa chữa theo đúng yêu cầu của khách hàng.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hành:

-Thông tin của khách hàng sẽ được đảm bảo tuyệt đối theo đúng chính sách "Bảo mật thông tin khách hàng". Việc thu thập và sử dụng thông tin khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý khách hàng đó.

-Không sự dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin của khách hàng khi không có sự cho phép của khách hàng.